Delivering The Care You Expect And The Quality You Deserve Health การดูแลแบบประคับประคอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบใด 

การดูแลแบบประคับประคอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบใด 


การดูแลประคับประคอง

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผู้คนมากมายที่เป็นโรครักษาไม่หายซึ่งอาจนำไปสู่ความตายได้เพราะโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยคือโรคมะเร็ง โรคนี้แพร่กระจายจากผู้ป่วยรายหนึ่ง ให้กับคนปกติที่ไม่เป็นโรคได้เร็ว และใครที่เป็นมะเร็งก็จะมีโอกาสน้อย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี บทความนี้จะพูดถึง การดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากอย่างไรในการดูแล 

คนที่ต้องได้รับ การดูแลแบบประคับประคอง ต้องมีอาการอย่างไร 

ผู้ป่วยมะเร็งจะมีอาการหลายอย่างที่ต้องใช้ การดูแลแบบประคับประคอง ทั้งที่เป็นการเจ็บป่วยระยะแรกหรือระยะสุดท้ายมักจะมีอาการคล้ายกัน ไม่ได้ต่างกันมากนัก หากใครเป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการเหล่านี้กับตนเอง บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องมี การดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งนั้น สามารถกล่าวได้ดังนี้ 

  • น้ำหนักของผู้ป่วยลดลง รวมทั้งมีอาการเบื่ออาหาร ไม่มีความอยากอาหารเลย 
  • รู้สึกวิตกกังวลและหดหู่ ชอบที่จะอยู่คนเดียวและเศร้าตลอดเวลา 
  • กล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่างกายจึงเคลื่อนไหวน้อยลง 
  • รู้สึกเหนื่อยง่ายกว่าปกติ 
  • ความผิดปกติของการนอนหลับ นอนหลับยาก 
  • ปวดเมื่อยร่างกายในบริเวณต่าง ๆ 
  • มีความสับสนงงงวยกับตัวเอง 
  • มีอาการที่ผู้ป่วยหายใจได้ลำบาก 

เกี่ยวกับ การดูแลแบบประคับประคอง 

การดูแลแบบประคับประคอง เน้นการบรรเทาความเจ็บปวดของผู้เป็นมะเร็งหรือผู้ป่วยด้วยโรคอื่น ๆ ที่รักษาหายยาก หรือไม่มีทางรักษา ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นอีก รวมถึงการรักษาผลข้างเคียงและอาการที่เกิดมาจากโรคมะเร็ง หลายคนเรียกการรักษาประเภทนี้ว่า การดูแลตามอาการ สามารถทำได้ในผู้ที่เป็นมะเร็งทุกระยะไม่ว่าจะอยู่ระยะเริ่มเป็นมะเร็งหรือระยะสุดท้าย เช่น ผู้ที่ได้รับยาสำหรับลดการคลื่นไส้ อาเจียน หรือการทำเคมีบำบัด สร้างคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง หากใครเป็นมะเร็งระยะลุกลาม จะมีการจำกัดการรักษา นั่นก็คือ ถ้าใครอยู่ระยะนี้ จะรักษายากหรืออาจรักษาไม่หายเลย การดูแลแบบประคับประคอง เป็นแนวทางสำคัญในการดูแลทั้งผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วย ถึงแม้จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้ทุก ๆ ระยะ แต่ในความเป็นจริงนั้น บทบาทสำคัญคือการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในช่วงสุดท้าย 

จากบทความ คุณจะได้รู้ว่า การดูแลแบบประคับประคอง เป็นการดูแลตามอาการที่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้ทุกระยะ ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีเวลาของการใช้ชีวิตไม่มาก ทำให้คุณภาพชีวิตผู้ป่วยดีกว่าเดิม ครอบครัวเป็นส่วนสำคัญของการดูแลประเภทนี้ เพราะคนที่มีผลกับคนไข้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องใดก็คือครอบครัว