Delivering The Care You Expect And The Quality You Deserve Uncategorized เรื่องที่หลายๆ คนควรรู้ก่อนติดต่อบริษัทตรวจ สอบ บัญชี

เรื่องที่หลายๆ คนควรรู้ก่อนติดต่อบริษัทตรวจ สอบ บัญชี


ตรวจ สอบ บัญชี

การจะว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีสักแห่งหนึ่งนั้น จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าจะช่วยให้การทำบัญชีของบริษัทนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม อย่างไรก็ดี การหาความรู้ก่อนจะติดต่อกับบริษัทตรวจสอบบัญชี จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และเรื่องที่ต้องรู้ก่อนการติดต่อบริษัทตรวจ สอบ บัญชีนั้นมีดังต่อไปนี้ 

1.ต้องมีหลักฐานการตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจน 

สำหรับการตรวจ สอบ บัญชีนั้น จะมีทั้งแบบที่เป็นนักสอบบัญชีอิสระ และรับจ้างตรวจบัญชีเป็นหลัก หรือบางกรณีก็จะเป็นการตรวจสอบจากบริษัท ซึ่งบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีบางทีก็ไม่ได้ตรวจแค่เพียงบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น หากว่ามีการรับทำรายการหลายต่อหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดิน ด้านภาษีและด้านการให้คำปรึกษา เป็นต้น เวลาที่บริษัทใดๆ ก็ตาม ธุรกิจน้อยใหญ่อยากได้คนตรวจบัญชีมาตรวจบัญชีให้กับเรานั้น สิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือ การตรวจสอบโดยเน้นเป็นคนที่มีหลักแหล่งชัดเจน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรับประกันในคุณภาพของนักตรวจบัญชีว่าจะไม่โกงเงินเราอีกด้วย สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการติดต่อที่ง่ายดายและสามารถให้คำปรึกษาได้เร็วกว่าเดิม  การติดต่อเพื่อการประสานงานเป็นสิ่งที่สะดวก สามารถทราบรายละเอียดได้ดีอีกด้วย 

2.เป็นผู้ตรวจ สอบ บัญชีที่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว 

อีกหนึ่งสิ่งที่จัดได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากก็คือจะต้องเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีใบอนุญาต หรือมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องของงบการเงิน โดยมีทั้งมาตรฐานการตรวจบัญชี และมีการแสดงความเห็นว่างบการเงินที่กิจการได้ทำนั้นถูกต้องมากกว่าปกติ รวมไปถึงเป็นมาตรฐานการเงินที่ดีอีกด้วย คนที่จะมาเป็นผู้สอบบัญชีนั้นจะต้องสอบผ่านตามที่สภาวิชาชีพได้กำหนดเอาไว้ และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะการตรวจบัญชีได้กำหนดเอาไว้อีกด้วยเช่นกัน ต้องมีอายุเกินยี่สิบปี และเคยเก็บชั่วโมงการทำงานตรวจสอบบัญชีเป็นต้น 

3.รู้หรือไม่ว่าบริษัทตรวจสอบบัญชีจะต้องคนละแห่งกับบริษัทที่รับทำบัญชีให้กับบริษัทของเรา 

เพราะว่าทางราชการได้มีการกำหนดให้จัดทำงบการเงินของทุกบริษัท และมีการตรวจสอบหรือรับรองจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอีกด้วย การที่จะให้คนที่มาตรวจสอบบัญชี ก็จะต้องเป็นคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำบัญชีอยู่แล้วในบริษัทนั่นเอง 

จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก จะดีกว่าหรือไม่หากว่าเรานั้นเลือกการว่าจ้างและการตรวจสอบบัญชีที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพให้กับเราเอง เป็นการพัฒนาบริษัทให้ก้าวไปไกลกว่าเดิม และรับรองได้เลยว่าจะไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต เช่นโดนค่าปรับ หรือโดนเรียกเก็บย้อนหลัง