Day: December 22, 2021

โรคกระเพาะ

โรคกระเพาะเกิดจากอะไรโรคกระเพาะเกิดจากอะไร

                ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องของโรคกระเพาะอาหารนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนั้นก็มักจะมองข้ามผ่านไป เนื่องจากว่าโรคกระเพาะนั้นหลายๆคนมักที่จะพบเจอกันแทบส่วนใหญ่เนื่องจากมาจากการทานอาหารที่ไม่ตรงเวลานั้นเอง จึงทำให้น้ำย่อยไม่มีอาหารจะไปย่อย ทำให้เกิดอาการปวดท้องขึ้นได้                 โรคกระเพาะเกิดขึ้นได้จากการอักเสบของเยื่อบุกระเพาะอาหาร โดยสามารถเกิดได้ทั้งโรคกระเพาะอักเสบแบบฉับพลัน และแบบเรื้อรังและนอกจากนี้โรคกระเพาะอักเสบอาจทำให้เกิดเลือดออกในเยื่อบุกระเพาะอาหารได้ อาการของโรคกระเพาะนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละคนซึ่งจะมีอาการดังนี้ คลื่นไส้ อาเจียน รู้สึกแน่นนช่องท้องส่วนบนหลังรับประทานอาหารอาหารไม่ย่อย และหากคนที่เป็นโรคกระเพาะที่ถูกกัดกร่อน จะมีอาการร่วมอย่างเช่น อุจจาระสีดำอาเจียนเป็นเลือดหรือกากเหมือนกาแฟ สาเหตุของโรคกระเพาะเกิดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารจนเกิดการอักเสบ ทำให้เกิดโรคกระเพาะ การที่เยื่อบุกระเพาะอาหารบางลงก็ทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เช่นกัน นอกจากนี้การติดเชื้อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารก็ทำให้เกิดโรคกระเพาะได้เช่นกัน ...