Day: February 28, 2022

ตรวจ สอบ บัญชี

เรื่องที่หลายๆ คนควรรู้ก่อนติดต่อบริษัทตรวจ สอบ บัญชีเรื่องที่หลายๆ คนควรรู้ก่อนติดต่อบริษัทตรวจ สอบ บัญชี

การจะว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีสักแห่งหนึ่งนั้น จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากว่าจะช่วยให้การทำบัญชีของบริษัทนั้นเป็นเรื่องง่ายกว่าเดิม อย่างไรก็ดี การหาความรู้ก่อนจะติดต่อกับบริษัทตรวจสอบบัญชี จัดได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และเรื่องที่ต้องรู้ก่อนการติดต่อบริษัทตรวจ สอบ บัญชีนั้นมีดังต่อไปนี้  1.ต้องมีหลักฐานการตรวจสอบบัญชีที่ชัดเจน  สำหรับการตรวจ สอบ บัญชีนั้น จะมีทั้งแบบที่เป็นนักสอบบัญชีอิสระ และรับจ้างตรวจบัญชีเป็นหลัก หรือบางกรณีก็จะเป็นการตรวจสอบจากบริษัท ซึ่งบริษัทที่รับตรวจสอบบัญชีบางทีก็ไม่ได้ตรวจแค่เพียงบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น หากว่ามีการรับทำรายการหลายต่อหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเดิน ด้านภาษีและด้านการให้คำปรึกษา ...