Category: Health

เอนชัวร์

เอนชัวร์อาหารเสริมสำหรับผู้ใหญ่เอนชัวร์อาหารเสริมสำหรับผู้ใหญ่

แน่นอนว่าผู้ใหญ่ก็ต้องการบำรุงที่ไม่แพ้เด็กๆ เลย เมื่อมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับเด็กแล้วจึงต้องมีอาหารเสริมสำหรับผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความแข้งแรงให้กับร่างกาย เพราะเมื่ออายุมากขึ้น การรับกลิ่นและรสจะเปลี่ยนไป จนเกิดอาการเบื่ออาหาร กินน้อย หรือบางคนเลือกกิน ทำให้กินไม่หลากหลาย พอนานวันเข้า สารอาหารที่ได้รับจะไม่ครบถ้วน ส่งผลให้ขาดสารอาหารบางอย่าง ไม่ร่าเริง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ในระยะยาวจะสะสมจนทำให้ สมองทำงานไม่เต็มที่ ผิวพรรณไม่ดี แผลหายช้าลง ...

การดูแลประคับประคอง

การดูแลแบบประคับประคอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบใด การดูแลแบบประคับประคอง เหมาะสำหรับผู้ป่วยแบบใด 

ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีผู้คนมากมายที่เป็นโรครักษาไม่หายซึ่งอาจนำไปสู่ความตายได้เพราะโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศไทยคือโรคมะเร็ง โรคนี้แพร่กระจายจากผู้ป่วยรายหนึ่ง ให้กับคนปกติที่ไม่เป็นโรคได้เร็ว และใครที่เป็นมะเร็งก็จะมีโอกาสน้อย เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี บทความนี้จะพูดถึง การดูแลแบบประคับประคอง เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าวิธีการดูแลผู้ป่วยแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากอย่างไรในการดูแล  คนที่ต้องได้รับ การดูแลแบบประคับประคอง ต้องมีอาการอย่างไร  ผู้ป่วยมะเร็งจะมีอาการหลายอย่างที่ต้องใช้ การดูแลแบบประคับประคอง ทั้งที่เป็นการเจ็บป่วยระยะแรกหรือระยะสุดท้ายมักจะมีอาการคล้ายกัน ไม่ได้ต่างกันมากนัก หากใครเป็นมะเร็งแล้วเกิดอาการเหล่านี้กับตนเอง บุคลากรทางการแพทย์จึงต้องมี การดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งอาการต่าง ...